Welkom bij de Zonacademie

Stichting Zonacademie is een initiatief om kleinere installatiebedrijven te ondersteunen bij de toepassing van duurzame installatietechnieken bij hun klanten. Laagdrempelige opstapcursussen van de Zonacademie vormen de opmaat naar bijvoorbeeld erkenning of certificering tot zonne-energie installateur. Daarnaast zijn warmtepompen, ventilatie en isolatie ook onderwerpen die tijdens de cursussen worden behandeld. Deze specifieke opstapcursussen hebben als doel samen te leren met professionals tegen lage kosten.

Stichting Zonacademie verricht ook in opdracht opleveringsinspecties van zonnestroominstallaties. Opdrachtgevers, eigenaren of installatiebedrijven kunnen hun installatie op laten leveren. De meerwaarde van een oplevering door de Stichting Zonacademie is dat op onafhankelijke wijze door deskundigen uit het vakgebied de installatie wordt beoordeeld en de kans op langduriger juist functioneren toe kan nemen. In veel gevallen heeft een kritische blik van onze deskundigen er voor gezorgd dat disfunctioneren is voorkomen.